Het Capaciteitenprofiel (CAP)

door Zorgstudie-Van Gorcum

Het Capaciteitenprofiel (CAP) is een methode die (para-)medici handvatten biedt om ouders helder en realistisch te informeren over de mogelijkheden van en de toekomstige zorg voor hun kind.

In deze cursus staan de definities van het CAP kort vermeld evenals een instructie hoe het CAP vast te stellen. Verder staan er acht films in van kinderen die op twee momenten gefilmd zijn: op de leeftijd van ongeveer 2½ jaar en nog eens een jaar of zes later. Zo is te zien dat de beschrijving conform de CAP-principes in de tijd eigenlijk niet verandert en wordt inzichtelijk gemaakt hoe het CAP de ouders kan informeren over de toekomstige zorgbehoefte van het kind. Vervolgens kan de cursist na het bestuderen van de oefenfilmpjes nog 65 toetsvragen maken om te kijken of hij of zij na bestudering van boek en oefenfilmpjes het CAP zelf kan scoren.

De casuïstiek van de vragen en de bijbehorende antwoorden zijn afkomstig uit eerder verricht onderzoek waaruit bleek dat het CAP op de leeftijd van gemiddeld drie jaar (2½ - 3½ jaar) inderdaad overeen kwam met het CAP op de leeftijd van ongeveer 18 jaar.

Meer informatie over het (los te bestellen) boek Het Capaciteitenprofiel, waarin theorie, principes en werkwijze, behorend bij deze cursus, worden onderbouwd en uitgewerkt vindt u op de website van Koninklijke Van Gorcum.

89,50

Euro
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?