Professioneel hulpverlenen

door Zorgstudie-Van Gorcum

Dit materiaal hoort bij het boek Professioneel hulpverlenen – de gespreksmethodiek. Het is speciaal ontwikkeld om de theorie om te zetten in praktijk, zodat je later zegt: ik heb het in de vingers. Het materiaal volgt het boek. Er zijn veertien onderdelen. Ze betreffen de inleiding, 12 hoofdstukken en de kaders. Op ieder onderdeel tref je stellingen aan, meerkeuzevragen, reflectiemomenten, oefeningen en tips. De antwoorden worden apart gegeven.

Stellingen en meerkeuzevragen

Je kunt de stellingen en meerkeuzevragen maken en zelf nakijken. Ze zijn ontwikkeld om te checken of je de stof onthouden en begrepen hebt. Je toetst dus je parate kennis én inzicht. Dat is belangrijk omdat kennis vóór iedere kunde gaat. Als je aan de slag gaat voordat je weet hoe het werkelijk zit, kun je net zo goed naar het casino gaan en inzetten op rood of zwart. Met een beetje geluk slaag je, met een beetje pech faal je. Dat is ethisch niet verantwoord als je met cliënten werkt. Eerst weten en begrijpen dan pas doen.

Reflectiemomenten

Een goede hulpverlener reflecteert op zijn eigen gedrag. Hij vraagt zich af: wat doe ik, met welke reden doe ik dat en behoeft mijn gedrag aanpassing? Hij weet wat zijn sterke en zwakke punten zijn, waar zijn triggergevoeligheid ligt en is bereid om te investeren in ontwikkeling. De reflectiemomenten bij dit onderdeel zetten je aan het denken. Het is de bedoeling dat ze je aanmoedigen om jezelf te bevragen, te bekijken, te onderzoeken. Zelfreflectie kent geen standaard antwoorden. Het is een uniek proces van jou.

Oefeningen

De oefeningen laten je ervaren hoe het geleerde werkt in de praktijk. Praktijkfeeling krijg je door te kijken naar anderen, door zelf te doen en door naar jezelf te kijken. Het is een oud gezegde oefening baart kunst, maar in dit vak zó waar. De ervaring die je opdoet door te oefenen is niet te vervangen door er alleen maar over te lezen. Ieder mens is uniek, zo is ieder contact met een ander uniek. Dat vraagt van jou uitgebreide vaardigheid om daarop af te stemmen. Die vaardigheid doe je simpelweg op door het vele doen. Zo wordt kennis, kunde. Wellicht hadden we hier kunnen volstaan met een wijsheid uit Nieuw Guinea die in één zin duidelijk maakt waar het over gaat: Kennis is slechts een gerucht totdat het in de spieren zit.

Tips

Een tip. Een extra weetje. Een handvat waaraan je je vast kunt houden. Een suggestie die net even díe stimulans geeft om door te gaan. Soms ook een oproep om iets te doen of te laten. Tips helpen je verder op weg naar professionele uitvoering van de gespreksmethodiek.  

Deze uitgave is ook te huur via Yindo.


Auteur: Irene Slaats

ISBN: 9789023255239

0,00

Euro
Meld aan

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?