Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering - 9e druk

door Zorgstudie-Van Gorcum

Er zijn verschillende typen extra materiaal beschikbaar bij deze herziene uitgave:

  1. Reflectievragen
  2. Casus
  3. Figuren

Reflectievragen

Deze vragen zijn bedoeld om bijvoorbeeld in werkgroepen of tijdens het college te gebruiken om leerlingen te laten nadenken over de stof, en de stof zelf te gebruiken om voorbeelden te verzinnen, of juist aan de hand van een voorbeeld een begrip of proces te beschrijven.
Voor studenten zijn deze reflectievragen bij uitstek geschikt om te testen of je de inhoud van de hoofdstukken hebt opgepikt en kunt toepassen

Onder elke vraag staat in cursief een mogelijk antwoord, of een beschrijving van wat aan de orde zou moeten komen in het antwoord.

Casus

Bij de meeste hoofdstukken is een casus gegeven. Geprobeerd is de verschillende mogelijke werkvelden van studenten aan bod te laten komen. Een casus kan een voorbeeld zijn uit wetenschappelijk onderzoek of de praktijk waarin het thema van het betreffende hoofdstuk aan bod komt of is uitgewerkt.

Figuren

Deze betreffen de belangrijkste figuren uit de hoofdstukken. Deze kunnen worden gebruikt voor de colleges.

Daarnaast zijn via Yindo.nl Samenvattingen van de 9 theoretische hoofdstukken van Deel 1 beschikbaar. Deze behelzen per hoofdstuk maximaal 2 pagina’s en zijn bedoeld om een beeld te geven van wat er in het hoofdstuk aan de orde komt. Ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van het hoofdstuk, daarvoor missen er specifieke details of bijvoorbeeld definities van begrippen.


Auteurs: Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner

ISBN: 9789023254102

0,00

Euro
Meld aan

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?